Home / Kasutusutingimused
KASUTUSTINGIMUSED

-----

ÜLEVAADE

Seda veebisaiti haldab Medivar OÜ. Veebisaidil kasutatav läbiv termin „meie“ viitab Medivar OÜ-le. Elusta.eeveebisait ja kogu selles sisalduv teave, vahendid ja teenused on mõeldud kasutamiseks teile kui kasutajale tingimusel, et olete nõustunud käesolevate terminite, tingimuste, eeskirjade ja teadetega.

Kui kasutate meie veebisaiti ja/või ostate meilt midagi, kohalduvad teile meie teenuse tingimused ja te nõustute järgima järgmisi tingimusi („Kasutustingimused“, „Tingimused“), sealhulgas nõustute järgima neid lisatingimusi ja ettekirjutusi, millele on siinkohal viidatud ja/või mis on hüperlingi kaudu kättesaadavad. Need kasutustingimused kehtivad kõigi veebisaidi kasutajate kohta, sealhulgas kasutajate kohta, kes veebisaidil käivad või on müüjad, kliendid, kaupmehed ja/või sisuloojad.

Enne meie veebisaidi vaatamist või kasutamist lugege hoolikalt läbi käesolevad kasutustingimused. Kui vaatate või kasutate ükskõik millist veebisaidi osa, nõustute sellega, et teile kohalduvad käesolevad kasutustingimused. Kui te ei nõustu kõigi nende kokkuleppeliste tingimustega, siis ei pruugi te veebisaidile ligi pääseda ega ühtegi teenust kasutada. Kui neid kasutustingimusi käsitatakse pakkumusena, on nõusolek sõnaselgelt piiratud käesolevate kasutustingimustega.

Kõigile uutele funktsioonidele või vahenditele, mis lisanduvad praegusesse poodi, kohaldatakse samuti kasutustingimusi. Kasutustingimuste kõige uuem versioon on sellel lehel igal ajal kättesaadav. Jätame endale õiguse uuendada, muuta või asendada mis tahes osa käesolevatest kasutustingimustest, avaldades värskendused ja/või muudatused meie veebisaidil. Teie kohustus on aeg-ajalt muudatusi lehel vaadata. Kui pärast muudatuste avaldamist jätkate veebisaidi kasutamist või vaatamist, arvestame, et olete nende muudatustega nõustunud.

Meie pood on majutatud Shopify Inc. Nad annavad meile veebipõhise e-kaubanduse platvormi, mis võimaldab meil müüa oma tooteid ja teenuseid teile.

1. OSA. VEEBIPOE TINGIMUSED

Kui nõustute nende kasutustingimustega, eeldame, et olete oma elukohariigis või elukohajärgses asukohas vähemalt täisealine või kui olete oma elukohariigis või elukohajärgses asukohas täisealine, siis olete andnud meile oma nõusoleku lubada kõigil oma alaealistel ülalpeetavatel seda saiti kasutada.
Teil ei ole lubatud kasutada meie tooteid ebaseaduslikul ega lubamatul eesmärgil ega teenuse kasutamisel rikkuda oma jurisdiktsiooni seadusi (sealhulgas autoriõiguse seadusi).
Te ei tohi edastada pahavara ega viiruseid ega ühtegi hävitava olemusega koodi.
Igasugune tingimuste rikkumine toob kaasa teie teenuste viivitamatu katkemise.

2. OSA. ÜLDTINGIMUSED

Me jätame endale õiguse keelduda igal ajal mis tahes põhjusel teenuse osutamisest.
Te saate aru, et teie andmeid (välja arvatud krediitkaarditeave) võib edastada krüpteerimata ning see võib hõlmata (a) edastamist eri võrkudesse ja (b) muudatusi, et viia andmed vastavusse ja kohandada võrkude või seadmete tehniliste nõuetega. Krediitkaarditeave krüpteeritakse alati võrgus ülekande ajal.
Te nõustute mitte reprodutseerida, dubleerida, kopeerida, müüa, edasi müüa või kasutada teenuse mis tahes osa, teenuse kasutamine või juurdepääsu teenusele või mis tahes kontakti veebisaidil, mille kaudu teenust osutatakse, ilma meie kirjaliku loata.
Käesolevas kokkuleppes kasutatud pealkirjad on lisatud ainult mugavuse huvides ja need ei piira ega mõjuta muul viisil neid tingimusi. 

3. OSA. TEABE TÄPSUS, TERVIKLIKKUS JA AJAKOHASUS

Me ei vastuta sellel veebisaidil kättesaadava teabe õigsuse, terviklikkuse või ajakohasuse eest. Selle veebisaidi sisu on esitatud ainult üldise teabe saamiseks ja sellele ei tohiks toetuda või kasutada seda ainsa otsuste tegemise alusena ilma esmaseid, täpsemaid, terviklikumaid ja ajakohasemaid teabeallikaid arvestamata. Veebisaidi sisu usaldamine on omal vastutusel.
See sait võib sisaldada teatavat ajaloolist teavet. Ajalooline teave ei ole tingimata ajakohane ja see kuvatakse ainult teiega seoses. Me jätame endale õiguse muuta igal ajal selle saidi sisu, kuid meil ei ole kohustust uuendada meie saidil olevat teavet. Te annate nõusoleku, et teie kohustus on jälgida meie saidil tehtud muudatusi.

4. OSA. TEENUSE MUUDATUSED JA HINNAD

Meie toodete hinnad võivad muutuda ilma ette teatamata.
Me jätame endale õiguse igal ajal muuta või katkestada teenuse (või selle osa või sisu) ilma ette teatamata igal ajal.
Me ei vastuta teie ega kolmanda isiku ees teenuse muutmise, hinnamuutuse, peatamise või katkestamise eest.

5. OSA. TOOTED VÕI TEENUSED (kui on kohaldatav)

Teatavad tooted või teenused võivad olla erandlikult kättesaadavad ainult veebisaidil. Neid tooteid või teenuseid võib olla piiratud kogus ja nende tagastamine või vahetamine toimub ainult meie tagastuspõhimõtete kohaselt.
Oleme teinud kõik endast oleneva, et näidata võimalikult täpselt meie kauplustes olevate toodete värve ja pilte. Me ei saa tagada, et mis tahes värvi kuvamine teie arvuti ekraanil on täpne.
Jätame endale õiguse piirata meie toodete või teenuste müüki mis tahes isikule, geograafilisse piirkonda või jurisdiktsiooni, kuid ei ole kohustatud seda tegema. Me võime seda õigust kasutada üksikjuhtumite kaupa. Jätame endale õiguse piirata oma pakutavate toodete või teenuste koguseid. Kõik toodete kirjeldused või hinnad võivad muutuda igal ajal ette teatamata meie äranägemisel. Jätame endale õiguse igal ajal mis tahes toode sortimendist välja arvata. Sellel veebisaidil tehtud mis tahes pakkumus mis tahes tootele või teenusele on kehtetu, kui see on keelatud.
Me ei garanteeri, et teie ostetud või saadud toodete, teenuste, teabe või muu kauba kvaliteet vastab teie ootustele või et kõik teenuses esinevad vead parandatakse.

6. OSA. ARVE- JA RAAMATUPIDAMISTEABE TÄPSUS

Jätame endale õiguse keelduda mis tahes tellimusest, mille te meile esitate. Me võime oma äranägemise järgi piirata või tühistada koguseid, mis on ostetud inimese, leibkonna või tellimuse kohta. Need piirangud võivad hõlmata tellimusi, mis on tehtud sama kliendikonto poolt või alt, sama krediitkaardiga, ja/või tellimusi, mis kasutavad sama arveldus- ja/või saateaadressi. Juhul kui me muudame tellimust või tühistame selle, võime üritada sellest teile teatada e-kirja ja/või arveldusaadressi/telefoni teel, mille te andsite tellimuse esitamise ajal. Jätame endale õiguse piirata või keelata tellimusi, mille meie äranägemise kohaselt on esitanud vahendajad, edasimüüjad või turustajad.

Te nõustute esitama kehtiva, täieliku ja täpse ostu- ja kontoteabe kõigi meie poes tehtud ostude kohta. Te annate nõusoleku uuendada kohe oma kontot ja muud teavet, sealhulgas e-posti aadressi ja krediitkaardi numbrit ja aegumiskuupäeva, et saaksime teie tehingud lõpule viia ja vajaduse korral teiega ühendust võtta.

Täpsema ülevaate saamiseks vaadake meie tagastuspõhimõtteid.

7. OSA. VALIKULISED VAHENDID

Me võime anda teile ligipääsu kolmanda isiku vahenditele, mida me ei jälgi ning mille üle meil puudub kontroll ja millega meil ei ole sisulist seost.
Te tunnistate ja nõustute, et me pakume juurdepääsu sellistele vahenditele "nagu on" ja "saadaval" ilma igasuguse garantii, kinnituste või tingimustega ja ilma igasuguse kinnituseta. Meil ei ole mingit vastutust, mis tulenevad või mis on seotud teie vabatahtliku kolmanda osapoole tööriistade kasutamisega.
Te kinnitate ja annate nõusoleku, et pakume juurdepääsu sellistele vahenditele põhimõttel „nii nagu on“ ja „juhul, kui on kättesaadav“ ilma igasuguse garantii, avalduse või tingimuste ja kinnituseta. Seoses kolmandate isikute valikuliste vahendite kasutamisega või kasutamisest tulenevalt ei kanna me mingit vastutust.
Me võime ka tulevikus pakkuda veebisaidi kaudu uusi teenuseid ja/või funktsioone (sealhulgas uute vahendite ja ressursside vabastamist). Selliste uute funktsioonide ja/või teenuste suhtes kohaldatakse ka käesolevaid teenusetingimusi.

8. JAGU-KOLMANDATE OSAPOOLTE LINGID

Me võime anda teile ligipääsu kolmanda isiku vahenditele, mida me ei jälgi ning mille üle meil puudub kontroll ja millega meil ei ole sisulist seost.
Te kinnitate ja annate nõusoleku, et pakume juurdepääsu sellistele vahenditele põhimõttel „nii nagu on“ ja „juhul, kui on kättesaadav“ ilma igasuguse garantii, avalduse või tingimuste ja kinnituseta. Seoses kolmandate isikute valikuliste vahendite kasutamisega või kasutamisest tulenevalt ei kanna me mingit vastutust.
Veebisaidil pakutavate valikuliste vahendite kasutamine on täielikult omal vastutusel ja omal äranägemisel ning peate kinnitama, et olete tutvunud ja nõustute vahendite kohta käivate kolmandast isikust pakkuja(te) tingimustega. Samuti võime tulevikus pakkuda veebisaidil uusi teenuseid ja/või funktsioone (sh avaldada uusi vahendeid ja ressursse). Selliste uute funktsioonide ja/või teenuste kohta kehtivad samuti käesolevad kasutustingimused.

9. OSA. KASUTAJA MÄRKUSED, TAGASISIDE JA MUUD TAOTLUSED

Kui saadate meie palvel eritaotluseid (näiteks võistluste sissekanded) või ilma meie palveta loovaid ideid, soovitusi, ettepanekuid, plaane või muid materjale kas veebis, e-posti teel, tavaposti teel või muul viisil (edaspidi: kommentaarid), annate nõusoleku, et me võime igal ajal ilma piiranguteta toimetada, kopeerida, avaldada, levitada, tõlkida ja muul viisil mis tahes andmekandjal kasutada mis tahes meile edastatud kommentaare. Meil ei ole mingit kohustust (1) hoida saladuses kõiki kommentaare, (2) maksta kommentaaride eest hüvitist või (3) vastata mis tahes kommentaaridele.
Me võime jälgida, toimetada või eemaldada sisu, mida me oma äranägemisel peame ebaseaduslikuks, solvavaks, ähvardavaks, laimavaks, pornograafiliseks, ebamääraseks või muul moel ebasobivaks või mis rikub mis tahes poole intellektuaalset omandit või käesolevaid kasutustingimusi, kuid ei ole kohustatud seda tegema.
Annate nõusoleku, et teie kommentaarid ei riku kolmanda isiku õigusi, sealhulgas autoriõigust, kaubamärki, privaatsust, isikut või muud isiklikku või varalist õigust. Lisaks nõustute, et teie kommentaarid ei sisalda salajasi ega muul viisil ebaseaduslikke, kuritahtlikke või ebamääraseid materjale ega arvutiviiruseid või muud pahavara, mis võib mis tahes viisil mõjutada teenust või sellega seotud veebisaidi toimimist. Te ei tohi kasutada vale e-posti aadressi, esineda kellegi teise ja mitte teie endina või muul viisil meid või kolmandaid isikuid eksitada mis tahes kommentaaride päritolus. Te vastutate ainuisikuliselt kõigi teie esitatud kommentaaride ja nende õigsuse eest. Me ei võta endale mingit vastutust teie või kolmanda isiku postitatud kommentaaride eest.

10. OSA. ISIKUANDMED

Isikuandmete edastamist poe kaudu reguleerivad meie privaatsuspõhimõtted. Vaadake privaatsuspõhimõtteid.

11. OSA. VEAD, EBATÄPSUSED JA PUUDUSED

Mõnikord võib meie veebisaidil olev või teenusega seotud teave sisaldada tüpograafilisi vigu, ebatäpsusi või puudusi, mis võivad olla seotud tootekirjelduste, hinnakujunduse, reklaamide, pakkumuste, toodete saatmise tasude, tarneaegade ja kättesaadavusega. Meil on õigus igal ajal ette teatamata (sh pärast tellimuse esitamist) parandada mis tahes vigu, ebatäpsusi või puudusi ning muuta või uuendada teavet või tühistada tellimusi, kui teenuse või mis tahes seotud veebisaidi andmed on ebaõiged.
Me ei võta endale kohustust ajakohastada, parandada või selgitada teenuses või mis tahes seotud veebisaidil sisalduvat teavet, sealhulgas teavet hinnakujunduse kohta, välja arvatud juhul, kui see on seadusega nõutud. Teenuses või mis tahes seotud veebisaidil ei märgita uuendamise või värskendamise kuupäevi, kui kogu teenuses või mis tahes seotud veebisaidil sisalduv teave on muudetud või ajakohastatud.

12. OSA. KEELATUD KASUTUSALAD

Lisaks kasutustingimustes sätestatud muudele keeldudele on teil keelatud kasutada veebisaiti või selle sisu a) mis tahes ebaseaduslikul eesmärgil; b) paluda teistelt ebaseaduslikke tegusid või neis osaleda; (c) rikkuda mis tahes rahvusvahelisi, föderaal-, piirkondlikke või riigi eeskirju, reegleid, seadusi või kohalikke määruseid; (d) rikkuda meie või teiste isikute intellektuaalomandi õigusi; (e) soo, seksuaalse sättumuse, usutunnistuse, etnilise päritolu, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude tõttu ahistada, kuritarvitada, solvata, väärkohelda, hirmutada või diskrimineerida; f) esitada valet või eksitavat teavet; (g) üles laadida või edastada viiruseid või muud tüüpi pahatahtlikke koode, mida kasutatakse või mida võib mingil viisil kasutada nii, et see mõjutab teenuse või mis tahes seotud veebisaidi, teiste veebisaitide või interneti funktsionaalsust või toimimist; (h) koguda või jälgida teiste isikuandmeid; (i) postitada rämpsposti, püüda ja kahjustada andmeid, kasutada ettekäändeid, varastada, indekseerida või kopeerida andmeid; (j) mis tahes ebaõigel või ebamoraalsel eesmärgil; või (k) häirida või vältida teenuse või mis tahes seotud veebisaidi, teiste veebisaitide või interneti turvaelemente. Jätame endale õiguse mis tahes keelatud kasutusala rikkumise eest lõpetada teie poolt teenuse või mis tahes seotud veebisaidi kasutamine.

13. OSA. GARANTIIDE VÄLISTAMINE; VASTUTUSE PIIRAMINE

Me ei garanteeri, kinnita ega taga, et meie teenuse kasutamine on katkematu, õigeaegne, turvaline või vigadeta.
Me ei taga, et teenuse kasutamisest saadavad tulemused on täpsed või usaldusväärsed.
Te annate nõusoleku, et aeg-ajalt võime teenuse määramata ajaks eemaldada või teenuse tühistada teid teavitamata.
Te nõustute sõnaselgelt, et teenuse kasutamise või teenuse mittekasutamise eest vastutate ainuisikuliselt teie. Teenust ning kõiki teile teenuse kaudu edastatavaid tooteid ja teenuseid (välja arvatud juhul, kui me oleme sõnaselgelt märkinud) pakutakse teile kasutamiseks põhimõttel „nii nagu on“ ja „juhul, kui on kättesaadav“ ilma mis tahes otseste või kaudsete kinnituste, garantiide või tingimusteta, sealhulgas kõikide kaudsete garantiide või tingimusteta seoses kaubanduslikkuse, turustuskvaliteedi, sihtotstarbelise sobivuse, vastupidavuse, omandiõiguse ja rikkumatusega.
Ühelgi juhul ei vastuta Medivar OÜ, meie juhid, ametnikud, töötajad, sidusettevõtted, esindajad, töövõtjad, praktikandid, tarnijad, teenuseosutajad või litsentsiandjad mis tahes vigastuste, kahjude, nõuete või mis tahes otsese, kaudse, juhusliku, karistusliku, spetsiaalse või järgneva kahju eest, sealhulgas kaotatud kasumi, tulude, säästude ja andmete, asenduskulude või muude samalaadsete kahjude eest, olenemata sellest, kas need põhinevad kokkuleppel, õigusrikkumisel (sealhulgas hooletusel), rangel vastutusel või tulenevad muul viisil mis tahes teenuse või teenuse kaudu toodete soetamisest või mis tahes muust nõudest, mis on seotud mis tahes viisil teie poolt teenuse või toote kasutamisega, sealhulgas mis tahes sisulisest veast või puudulikkusest või mis tahes kaotusest või kahjustusest, mis on tekkinud postitatud, edastatud või muul viisil teenuses kättesaadavaks tehtud teenuse või sisu (või toote) kasutamise tagajärjel, isegi kui sellisest võimalusest on teavitatud. Kuna mõnes riigis või jurisdiktsioonis ei ole lubatud välistada või piirata vastutust põhjuslike või juhuslike kahjude eest, siis sellistes riikides või jurisdiktsioonides on meie vastutus piiratud seaduses lubatud ulatuses.

14. OSA. HÜVITAMINE

Te annate nõusoleku hüvitada kahjusid, kaitsta Medivar OÜ ja meie emaettevõtet, filiaale, tütarettevõtteid, partnereid, ametnikke, juhte, esindajaid, töövõtjaid, litsentsiandjaid, teenuseosutajaid, alltöövõtjaid, tarnijaid, praktikante ja töötajaid, hoida neid kaitstuna mis tahes nõuetest või nõudmistest, sealhulgas mis tahes kolmanda isiku esitatud põhjendatud advokaaditasude eest, mis tulenevad käesolevate kasutustingimuste või neis viidatud kaasnevate dokumentide rikkumisest või mis tahes seaduse või kolmanda isiku õiguste rikkumisest või on tekkinud nendega seoses.

15. OSA. SÄTETE LAHUSUS

Juhul kui mõnda kasutustingimuste sätet peetakse ebaseaduslikuks, tühiseks või jõustamatuks, on selline säte siiski täitmisele pööratav täies ulatuses, mis on lubatud kohaldatava seadusega, ja täitmata jäetavat osa käsitletakse käesolevatest tingimustest lahus olevana. Selline määratletus ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust ja täitmisele pööratavust.

16. OSA. LÕPETAMINE

Poolte kohustused ja vastutus, mis on tekkinud enne kokkuleppe lõppemist, jäävad kehtima kokkuleppe lõpetamisel kõigil eesmärkidel.
Kasutustingimused kehtivad seni, kuni teie või meie ei lõpeta kokkulepet. Võite need kasutustingimused igal ajal lõpetada, kui teavitate meid, et te ei soovi enam meie teenuseid kasutada, või kui te lõpetate meie veebisaidi kasutamise.
Kui meie hinnangul te ei järgi või meil on mõjuvad põhjused uskuda, et te pole järginud mõnda käesolevate kasutustingimuste terminit või sätet, võime samuti igal ajal ilma ette teatamata selle kokkuleppe lõpetada ja te jääte vastutama kõigi kokkuleppe lõpetamise kuupäeva (k.a) seisuga tasumisele kuuluvate summade eest; ja/või võime teile seetõttu keelata juurdepääsu meie teenustele (või nende mis tahes osadele).

17. OSA. KOKKULEPPE TERVIKLIKKUS

Kui me ei kasuta kasutustingimustest tulenevat õigust või ei kohalda nende sätet, ei tähenda see sellisest õigusest või sättest loobumist.
Need kasutustingimused ning kõik meie veebisaidil olevad või teenusega seotud põhimõtted või reeglid kujutavad endast kogu teie ja meie vahel sõlmitud kokkulepet ja mõistmist ning reguleerivad teie poolt teenuse kasutamist, asendades teie ja meie vahelisi nii suulisi kui ka kirjalikke eelnevaid või praegu kehtivad kokkuleppeid, teateid ja ettepanekuid (sisaldades kasutustingimuste varasemaid versioone).
Ühtegi kasutustingimuste tõlgendamisel esinevat ebaselgust ei suunata nende koostajate vastu.

18. OSA. KOHALDATAV ÕIGUS

Nende kasutustingimuste ja kõikide eraldiseisvate lepingute suhtes, mille alusel me teile teenuseid pakume, kohaldatakse Eesti ja Euroopa Liidu õigust ning neid tõlgendatakse kooskõlas selle õigusega.

19. OSA. KASUTUSTINGIMUSTE MUUDATUSED

Kasutustingimuste kõige uuemat versiooni saate sellel lehel igal ajal vaadata.
Jätame endale õiguse oma äranägemisel uuendada, muuta või asendada mis tahes osa käesolevatest kasutustingimustest, avaldades värskendused ja muudatused meie veebisaidil. Teie kohustus on regulaarselt muudatusi meie veebisaidilt kontrollida. Kui pärast kasutustingimuste muudatuste avaldamist jätkate veebisaidi või teenuse kasutamist, arvestame, et olete nende muudatustega nõustunud.

20. OSA. KONTAKTANDMED

Küsimused kasutustingimuste kohta tuleks saata meile aadressil info@elusta.ee

21. OSA. SAATMISE TEAVE
Pakume teile tasuta Eesti piires transporti. Pidage silmas, et meie tarneajad on hinnangulised ja me ei saa alati tagada nende täpsust, kuna need sõltuvad ainult teenuseosutajatest.

22. OSA. MAKSED JA VALUUTA

Meie praegused makserakenduse pakkujaks Maksekeskus ning kõik tehingud töödeldakse eurodes. Aktsepteerime nii krediitkaardimakseid kui ka makseid, mis on tehtud teie internetipangateenuste osutaja kaudu.