Home / Mis on AED?

Mis on AED?

Automaatne kehaväline defibrillaator (AED) on kerge ja kaasaskantav elustamisaparaat, mida kasutatakse inimese elustamiseks südame äkksurma korral. Elektrišokk võib peatada ebaregulaarse südametöö ja muuta selle taas normaalseks. AED-aparaati võib kasutada ka erihariduseta inimene, sest aparaat juhendab kasutajat häälkäskluste abil.  Elektroodid asetatakse abivajaja rinnale, seejärel analüüsib aparaat südamerütmi ning vajadusel annab elektrišoki. Kindlasti tuleb abi andma asudes kohale kutsuda ka kiirabi.

Miks on AED aparaat vajalik?

AED võimaldab rohkematel inimestel reageerida meditsiinilistele olukordadele, kus defibrillatsioon on vajalik. Kuna AED on kaasaskantav ja selgete instruktsioonidega, saavad seda kasutada ka meditsiinilise väljaõppeta inimesed. Koolitatud meeskonnaliikmeid saab hädaolukorras kaasata ka kiirreageerijate meeskonda. Kiirabi, elustamine ja AED on kõik vajalikud, et suurendada patsiendi ellujäämisvõimalust.

Kuidas AED aparaat töötab?

AED aparaat töötab häälkäskluste ja visuaalsete juhistega. Sisseehitatud arvuti kontrollib ohvri südamerütmi läbi kleepuvate elektroodide. Arvuti arvutab, kas defibrillatsioon on vajalik. Kui vajadus on tuvastatud, siis antakse sellest häälkäsklusega teada ja aktiveerub elektrišoki nupp. Šokk peatab hetkeks südame töö ja annab sellega südamele võimaluse taastada normaalne rütm.

Kes võivad kasutada AED aparaati?

AED aparaati võivad kasutada kõik inimesed. Esmaabi ja elustamise algteadmised tulevad kasuks, kuid ei ole nõutavad.

Kas AED aparaati on ohutu kasutada?

AED aparaati on ohutu kasutada kõigil. Uuringud näitavad, et 90% juhtudest suudab AED aparaat tuvastada südamerütmi, mida on vaja defibrilleerida. See näitab, et AED on efektiivne hindamaks, kas defibrillatsioon on vajalik või mitte.

Kuhu peaks AED aparaadid paigaldama?

Igas kiirabi-, tuletõrje- ja politseiautos peaks olema AED aparaat! AED tuleks paigaldada ka avalikesse kohtadesse, näiteks nagu spordiasutused, kaubanduskeskused, lennujaamad, hotellid, koolid, raviasutused jne. Seadmed peaksid olema nii avalikes kui ka isiklikes ruumides, kus viibib tihti palju inimesi. Aparaadid tuleks paigaldada kohvikutesse, liftide lähedusse, vastuvõtulaudadesse ja peamiste koridoride seintele.